250+विलोम शब्द हिंदी में। Vilom Shabd in hindi

Vilom Shabd in hindi. 250+विलोम शब्द हिंदी में।

vilom shabd in hindi
Vilom Shabd

Vilom Shabd in hindi – किसी भी शब्द का विपरीत या विरोधी अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं , जैसे काला  का सफ़ेद , उल्टा का सीधा आदि, दूसरे शब्दों में,  परस्पर विरोधी अर्थ बताने वाले शब्द युग्म को विलोम शब्द कहतें हैं। आज के इस लेख में हम विलोम शब्दों ( Hindi Vilom Shabd ) के बारे में बताने वाले हैं जो  कक्षा 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9 , 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।

विलोम शब्द हिंदी में ( Opposite Words in Hindi ) कक्षा 4 , 5 , 6 के लिए विलोम शब्द ( Vilom Shabd in hindi )

शब्द विलोम शब्द शब्दविलोम शब्दशब्दविलोम शब्द
अंधकारप्रकाशसुनाअनसुनाउतारचढ़ाव
सुखदुःखमित्रशत्रुविजयपराजय
आदरअनादरअपनापरायासज्जनदुर्जन
विजयपराजयसुन्दरकुरूपधनीनिर्धन
ज्ञानअज्ञानजन्ममृत्युसंभवअसंभव
प्रसन्नअप्रसन्नबनानाबिगाड़नासरलकठिन
कमजोरताकतवरगुणअवगुणसाधारणअसाधारण
सावधानअसावधानखोनापानासम्मानअपमान
उदयअस्तप्रारम्भसमाप्तइच्छाअनिच्छा
गन्दगीसफाईहानिलाभप्राचीननवीन
कीमतीसस्ताफुर्तीसुस्तीचतुरमूर्ख
हानिलाभऊपरनीचेस्वतंत्रतापरतंत्रता
प्राचीननवीनसहीगलतकालासफ़ेद
देशीविदेशीसुगंधदुर्गन्धसज्जनदुर्जन
स्वस्थबीमारलाभदायकहानिकारकआनाजाना
प्रशंसानिंदामालिकमजदूरपूरबपश्चिम
उपयोगीअनुपयोगीपालतूजंगलीभलाबुरा
उजालाअँधेराखराखोटालेनादेना
निश्चयअनिश्चयसस्तामहंगाकमअधिक

 

विलोम शब्द हिंदी में ( Opposite Words in Hindi ) कक्षा 7 , 8 , 9 , 10  के लिए विलोम शब्द ( Vilom Shabd in hindi )

शब्द विलोम शब्द शब्दविलोम शब्दशब्दविलोम शब्द
अंतअनंतपुरस्कारदंडधनीनिर्धन
उपकारअपकारनिंदाप्रसंशास्वदेशविदेश
क्रयविक्रयसुगंधदुर्गन्धहर्षितदुखित
सज्जनदुर्जनहर्षशोकसौभाग्यदुर्भाग्य
अगलापिछ्लाउन्नतिअवनतिआकर्षकअनाकर्षक
आकर्षणविकर्षणनिंदास्तुतिनैतिकअनैतिक
आयब्ययपक्षविपक्ष परिचितअपरिचित
अनुकूलप्रतिकूलपवित्रअपवित्रजड़चेतन
प्रश्नउत्तररक्षकभक्षकसंगतिकुसंगति
अतिवृष्टिअनावृष्टिजन्ममृत्युभलाबुरा
आदानप्रदानप्रत्यक्षपरोक्षजयपराजय
शुभअशुभरोगीनिरोगीसुखददुखद
निर्दयीदयालुहिंसाअहिंसामानअपमान
अदृश्यसदृश्यस्थिरअस्थिरपसंदनापसंद
आदरअनादरनियमितअनियमितअंधकारप्रकाश
गुरुशिष्यएकअनेकआदिअनादि
गुप्तप्रकटगुणअवगुणउदारअनुदार
फूलकांटेचलअचलअबलासबला
अर्थअनर्थकठोरकोमलअज्ञानज्ञान
साहसीडरपोकउपस्थितिअनुपस्थितिसफलताअसफलता
मौखिकलिखितमातापितायशअपयश
सवालजवाबसाधारणअसाधारणसार्थकनिरर्थक
मौनमुखरसुकर्मदुष्कर्मसुविधाअसुविधा
साक्षरनिरक्षरमौनमुखरराजारंक
होनीअनहोनीलायकनालायकविरोधसमर्थन
विराटक्षुद्रसम्मानअपमानसगुणनिर्गुण
शिक्षितअशिक्षितसबलनिर्बलसंभवअसंभव
व्यवस्थाअव्यवस्थासजीवनिर्जीवसंतुलितअसंतुलित
स्वीकृतअस्वीकृतआयातनिर्यातविग्रहअनुग्रह
उत्तीर्णअनुत्तीर्णउत्थानपतनपापपुण्य
मित्रशत्रुरागद्वेषप्रेमघृणा
मोक्षबंधनरात्रिदिवसमंगलअमंगल
विधवासधवावरदानअभिशापशुष्कआर्द्र
हर्षशोकक्षणिकशाश्वतशीतउष्ण
शयनजागरणसपूतकपूतभौतिकआध्यात्मिक
सक्रियनिष्क्रियअंतआदिअक्षमसक्षम
आस्थाअनास्थाअंधकारप्रकाशअकर्मकसकर्मक
अधमउत्तमअधोमुखीउर्ध्वमुखीअतिअल्प
अनुकूलप्रतिकूलअनुलोमविलोमअधोगामीउर्ध्वगामी
आस्तिकनास्तिकअंधकारप्रकाशअग्रपश्च
अनुकूलप्रतिकूलउदयअस्तअर्पणग्रहण
अभिमुखप्रतिमुखअधिमूल्यनअवमूल्यनउन्नतिअवनति
अभिज्ञअनभिज्ञअथाहछिछलाअनाथसनाथ
विशालअविचलअविस्मरणीयविस्मर्णीयअनुरागविराग
अनुजअग्रजअंतरंगबहिरंगअवनिअम्बर
कनीयवरीयकलुषनिष्कलुषकुख्यातविख्यात
कृष्णशुक्लकलंकनिष्कलंककदाचारसदाचार
कर्कशसुशीलअपनापरायाबेकसूरकसूरवार
मधुरकटुक्रियाप्रतिक्रियाअपशकुनशकुन
ज्येष्ठलघुशब्दनिःशब्दशिष्टअशिष्ट
शिक्षितअशिक्षितशीर्षतलशिष्यगुरु
वरिष्ठताकनिष्ठताशेषअशेषशुल्कनिशुल्क
शुचिअशुचिशेषअशेषशर्मदारबेशर्म
श्लीलअश्लीलशोधितअशोधितशंकनिशंक
शापवरदानशिखनखशूरभीरु
शोहरतबदनामीउर्वरऊसरअल्पायुदीर्घायु
एकअनेकआलस्यस्फूर्तिअर्थअनर्थ
शालीनधृष्टअनुरागद्वेषउत्तमअधम
उत्कृष्टनिकृष्टउत्थानपतनआदर्शयथार्थ
अल्पायुदीर्घायुअंतआदिउधारनकद
उत्तमअधमआयब्ययदातायाचक
प्रत्यक्षपरोक्षनिंदास्तुतिदुर्लभसुलभ
संक्षेपविस्तारसजीवनिर्जीवनूतनपुरातन
रुग्णस्वस्थआगामीविगतआदरनिरादर
आरोहणअवरोहणआसक्तअनासक्तआवश्यकअनावश्यक
आज्ञाअवज्ञाआशंकाविश्वाशआकस्मिकसामयिक
आर्यअनार्यबलिष्ठदुर्बलबहिष्कारस्वीकार
आव्हानविसर्जनबोधअबोधविहानआज
बेडौलसुडौलबर्बरसभ्यविकासह्रास

दोस्तों इस लेख में हमने महत्वपूर्ण 250+ विलोम शब्द हिंदी में (Vilom Shabd in hindi / Vilom Shabd Hindi) की सूची दे दी है, जो की हिंदी के विद्यार्थियों के किये बहुत उपयोगी साबित होगी , इसी तरह हम आगे भी हिंदी व्याकरण से सम्बंधित लेख लाते रहेंगे। अपने विचार हमें कमेंट में सूचित करें।

ये भी देखें :

संज्ञा की परिभाषा भेद एवं उदाहरण।

Leave a Comment

ApnisiBaatey